Вузи-партнери

 
п/п
 Назва установи, з якою укладено угоду Країна
 Рік
підписання
 Головний напрямок співпраці


 1. Інститут генетики людини Польської Академії наук Польща 2014 Спільна науково-дослідна діяльність в галузі фундаментальних та прикладних досліджень.
 2. Інститут психосоматики м. Варшава Польща 2013 Спільна науково-дослідна діяльність в галузі фундаментальних та прикладних досліджень.
 3. Шулінський університет біотехнології та менеджменту Індія 2013 Академічні обміни, реалізація спільної науково-дослідної діяльності, обмін науковою та педагогічною інформацією.
 4. Університет медицини і фармації ім. Г.Т. Попа,
 м. Ясси
 Румунія 2013 Академічні обміни, реалізація спільної науково-дослідної діяльності, обмін науковою та педагогічною інформацією.
 5. Науково-дослідний центр охорони матері  та дитини Міністерства охорони здоров'я Республіки Вірменії Вірменія 2013 Створення основ співпраці у сфері вищої освіти та наукових досліджень; реалізація спільних проектів; покращання медичного обслуговування; обмін інформацією та досвідом.
 6. Інститут репродуктології Арчіла Хомасурідзе Грузія 2013 Створення основ співпраці у сфері вищої освіти та наукових досліджень; реалізація спільних проектів; покращання медичного обслуговування; обмін інформацією та досвідом.
 7. Волгоградський державний медичний університет Російська Федерація 2012 Обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів; організація спільних конференцій, семінарів, форумів.
 8. Північно-Осетинська державна медична академія Російська Федерація 2012 Обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів; організація спільних конференцій, семінарів, форумів.
 9. Університет прикладних наук м. Любек Німеччина 2012 Співпраця в науково-освітній сфері.
 10. Новосибірський державний медичний університет Російська Федерація 2012 Обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів; організація спільних конференцій, семінарів, форумів.
 11. Казанський державний медичний університет Російська Федерація 2012 Обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів; організація спільних конференцій, семінарів, форумів.
 12. Тбіліський державний медичний університет Грузія 2012 Обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів; організація спільних конференцій, семінарів, форумів.
 13. Азербайджанський медичний університет Азербайджан 2012 Обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; реалізація спільних освітніх та науково-дослідних проектів; організація спільних конференцій, семінарів, форумів.
 14. Самаркандський державний медичний інститут Узбекистан 2012 Реалізація спільної науково-дослідної та освітньої діяльності.
 15. Університет Монпельє 1 Франція 2011 Організація мобільності студентів та викладачів, реалізація наукових обмінів.
 16. Алматинський державний інститут вдосконалення лікарів Казахстан 2011 Обмін професорсько-викладацьким складом та науковцями; проведення курсів підвищення кваліфікації; розробка спільних дослідницьких проектів, організація і координація спільних освітніх проектів у сфері охорони здоров'я, медичної науки та інших напрямках; обмін інформацією, публікаціями та іншими матеріалами; проведення спільних лекцій, симпозіумів, семінарів та конференцій.
 17. Медична школа Університету Нью-Мексико США 2011 Обмін студентами та науково-педагогічним складом, проведення спільних досліджень та організація наукових та навчальних з'їздів.
 18. Сучавський університет «Штефан чел Маре»,
Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича
 Румунія, 
 Україна
 2011 Створення Буковинського університетського консорціуму
 19. Білостоцький медичний університет Польща 2011 Співпраця в науково-освтіній сфері, організація спільних досліджень, проведення спільних конференцій, симпозіумів та конгресів, обмін студентами. 
 20. Britel AcademyВеликобританія 2011 Організація співпраці у галузі освіти та програм обмінів між двома установами. 
 21. Державний університет медицини і фармації
ім. Н. Тестеміцану
 Республіка Молдова 2010 Обмін студентами та офіційними делегаціями; проведення спільних фундаментальних та прикладних наукових досліджень в області медицини; організація спільних наукових симпозіумів та конференцій; спільна підготовка та видання навчальних посібників та монографій; підвищення кваліфікації педагогічних кадрів та лікарів.
 22. Науково-дослідний інститут педіатрії ім. І. Пагава Грузія 2010 Розвиток співробітництва в області міжнародної медичної та університетської освіти, спільного проведення наукових досліджень, обміну досвідом практичної роботи в галузі неонатології та перинатальної медицини.
 23. Університет «ВІТА»
 
 Грузія 2010 Організація співробітництва у сфері навчальних та науково-дослідних програм в галузі неонатології та перинатальної медицини, а також програм обміну між установами.
 24. Освітня установа «ФІТІЛА» Греція 2009 Залучення та організаційний супровід навчання студентів з можливостями використання освітніх програм Університету.
 25. Валейський університет штату Юта США 2009 Сприяння культурному обміну та розвитку співпраці в сфері освіти.
 26. Університет «1 грудня 1918»
 м. Алба Юлія
 Румунія 2009  Сприяння співпраці в галузі освіти, організація програм обмінів між двома установами та проведення спільних досліджень.
 27. Придністровський державний університет ім. Т.Г.Шевченко Республіка Молдова 2009 Обмін досвідом, інформацією та навчально-методичною літературою; робота над спільними навчальними та дослідницькими проектами.
 28. Варшавський медичний університет Польща 2009 Обмін науковими та дослідницькими кадрами; обмін студентами і випусниками; реалізація спільних дослідницьких проектів; просування лекцій, дослідницьких майстерень і симпозіумів; обмін інформацією та науковими публікаціями.
 29. Національний інститут туберкульозу та захворювань легень м. Варшава Польща 2009 Сприяння співпраці в галузі освіти, організація програм обмінів між двома установами та проведення спільних досліджень.
 30. Психіатрічна клініка
 м. Мюнстерлінген
 Швейцарія 2008 Реалізація спільних освітніх програм з навчання фахівців в сфері психіатрії та медичної психології; здійснення спільних наукових досліджень; спільна розробка та обмін методичними документами для організації лікувального процесу; обмін студентами, викладачами та співробітниками.
 31. Московський державний університет ім. М.В.Ломоносова Російська Федерація 2007 Науково-педагогічна співпраця шляхом організації спільної діяльності.
 32. Університет м. Любек Німеччина 2006 Сприяння розвитку і поглибленню наукової і академічної співпраці обох університетів