Діяльність відділу

    Міжнародною діяльністю університету займається відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ), який був створений 29 жовтня 2003 року наказом ректора на підставі відповідних директивних документів Міністерства охорони здоров’я України. Діяльність ВМЗ спрямована на розвиток, розширення та зміцнення міжнародних зв’язків і авторитету БДМУ на світовій арені.

Головні напрямки діяльності:

  • організація співпраці із закордонними навчальними закладами, науково-дослідними установами, громадськими організаціями, розробка договорів та меморандумів про співпрацю;
  • надання інформації, консультативної підтримки та допомоги співробітникам та студентам університету щодо участі у міжнародних конференціях, можливостей навчання і стажування за кордоном, проведення спільних досліджень із зарубіжними партнерами, участь університету у грантових та стипендійних програмах;
  • співробітництво з міжнародними фондами і програмами, а саме: ERASMUS MUNDUS, TEMPUS, DAAD, Fulbright, Lions Club Austria;
  • підготовка і організація прийому іноземних громадян, делегацій, представників посольств і міжнародних організацій, зацікавлених у співробітництві з БДМУ;
  • залучення іноземних громадян на до- та післядипломне навчання в університеті;
  • розповсюдження інформації про Буковинський державний медичний університет у міжнародній освітній спільноті;
  • організація розробки та видання буклетів про Буковинський державний медичний університет на англійській мові;
  • узагальнення та аналіз звітів про міжнародну діяльність кафедр університету та складання річного звіту.