Загальні інформація про програму ERASMUS MUNDUS

Що таке програма Еразмус Мундус?

Мобільність студентів та викладачів є однією з засадничих умов здобуття сучасної європейської освіти. Навчання, стажування та дослідницька робота за кордоном збагачує особистий досвід людини, надає їй можливість дізнатися більше про інші моделі набуття й розповсюдження знань, розширити коло контактів та спілкування і поглибити знання іноземних мов.

Еразмус Мундус – освітня програма ЄС, спрямована на активізацію міжнародної співпраці та підвищення мобільності студентів, викладачів, науковців європейських університетів та вищих навчальних закладів третіх країн на всіх континентах. Намагаючись перетворити ЄС на світового лідера в освіті, а європейські університети – на осередки знань та інновацій, програма Еразмус Мундус також ставить за мету сприяння взаєморозумінню між людьми, активізацію міжкультурного діалогу.

Програма Еразмус Мундус була започаткована Європейським Союзом в 2004 р. для країн, які не входять до ЄС. Студенти старших курсів і науковці з різних країн, у тому числі й з України, мають змогу отримувати стипендії від ЄС для продовження навчання або проведення наукових досліджень в країнах ЄС.

 Що означає назва Еразмус Мундус?

Програму Еразмус Мундус названо так на честь видатного голландського вченого XV століття, гуманіста і теолога Еразма Роттердамського (1465 – 1536 рр.), який багато мандрував Європою, навчався і працював у різних університетах і ще тоді, майже півтисячоліття тому, зрозумів переваги мобільності та міжнародної співпраці в освіті і навчанні. Латинське слово «mundus» означає «світ» і відображає глобальну та міжкультурну орієнтацію програми.

 Чому саме Еразмус Мундус?

Програма Еразмус Мундус є відповіддю на виклики, що постають перед сучасною системою вищої освіти: підготовка громадян Європи до життя в глобалізованому багатокультурному суспільстві, яке ґрунтується на знаннях та освіті, підвищення якості й привабливості вищої освіти в Європі. Такі принципи відповідають Лісабонській стратегії ЄС, згідно з якою уряди країн - членів ЄС взяли на себе зобов’язання зробити європейську економіку конкурентоспроможною і здатною до динамічного розвитку, а європейську систему вищої освіти – доступнішою і найякіснішою у світі. Програма підтримує також реалізацію Болонського процесу, сприяючи визнанню академічних ступенів і розвиткові інтернаціоналізації університетської освіти.

 Основні напрями програми Еразмус Мундус

Сучасний другий етап програми Еразмус Мундус II розрахований на 2009-2013 рр. Загальний бюджет програми – 493,69 млн. євро для Компонентів 1 і 3 і близько 430 млн. євро - для Компоненту 2. Протягом 2009-2013 рр. ЄС збільшуватиме підтримку найталановитіших студентів і викладачів з країн, що не належать до Євроспільноти, надаючи їм гранти на участь у спільних програмах в Європі. Також ЄС розширить масштаби програми Еразмус Мундус II до рівня підготовки докторів і збільшить фінансову підтримку європейських студентів.

Усі заходи, передбачені програмою Еразмус Мундус ІІ на період 2009-2013 рр., здійснює Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (EACEA) під керівництвом Генерального директорату Європейської Комісії з питань освіти та культури (DG EAC) і Бюро співпраці EuropeAid (Генеральний директорат Європейської Комісії з питань зовнішньої допомоги (DG AIDCO).

Другий етап програми Еразмус Мундус має три компоненти (напрями):

 Компонент 1: Спільні курси і програми Еразмус Мундус:

 • спільні, розроблені за участю консорціуму університетів, магістерські (1а) та докторські (1b) програми;
 • стипендії для тих студентів, які обирають ці програми;
 • стипендії для підготовки та викладання спільних програм і проведення досліджень в рамках навчання.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

 • українські студенти або випускники, які вже здобули вищу освіту (ступінь бакалавра, магістра або їх еквіваленти), аспіранти, докторанти, молоді науковці. Охочим навчатися за програмою Еразмус Мундус потрібно обрати програму зі списку і подати заявку, дотримуючись інструкцій та рекомендацій розробників курсу. Список курсів надається за адресою:http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
 • українські науковці і викладачі, на запрошення своїх колег з європейських університетів, теж можуть долучитися до розробки курсів і програм Еразмус Мундус (за чинними умовами, треті країни, включаючи Україну, не можуть виступати ініціаторами або заявниками на створення консорціуму і розробку курсів і програм Еразмус Мундус).

Вимоги до претендентів на стипендію програми Еразмус Мундус поділяються на дві групи:

 • загальні вимоги до потенційних учасників: студенти повинні мати високу мотивацію і високий рейтинг у навчанні і вільно володіти іноземними мовами, що підтверджується відповідними сертифікатами; правильно заповнити і своєчасно надіслати аплікаційну форму, надати всі необхідні документи;
 • специфічні вимоги розробляються членами консорціуму, який готував обрану претендентом навчальну програму і веде викладання за нею.

Розміри стипендій за Компонентом 1 (за категоріями учасників): для студентів Магістерської програми з ЄС - максимум 13 000 євро на рік, для студентів з країн поза межами ЄС – 24 000 євро на рік. Стипендії для докторантів однакові для всіх країн: від 61 200 до 129 900 євро (залежно від спеціалізації, типу і тривалості досліджень). Гранти на мобільність для науково-викладацького складу - максимум 14 400 євро на 3 місяці. Стипендії покривають видатки на навчання, підручники, лабораторні роботи, проживання, харчування, проїзд, візу, страхування.

У конкурсі на 2010-2011 навчальний рік у межах курсів Еразмус Мундус 28 українських стипендіатів рекомендовано для надання фінансування. До резервного списку увійшли 104 студенти, які мають шанси на отримання стипендій у разі вибуття кандидатів з основного складу.

Минулого року перемогли 28 студентів і 8 науковців з України. Таким чином, протягом 2009-2010 навчального року жителі Донецька, Дніпропетровська, Києва, Львова, Маріуполя, Одеси, Умані навчаються в університетах Австрії, Бельгії, Великої Британії, Данії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Франції, Чеської Республіки, Швеції і отримують стипендію Еразмус Мундус.

Загалом, починаючи з 2004 р., гранти на навчання за магістерськими курсами Еразмус Мундус отримали 158 українських студентів і на викладання – 35 науковців з України.

Компонент 2: Партнерство Еразмус Мундус (колишній напрям Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці):

 • налагодження партнерства між університетами ЄС і третіх країн з метою обміну студентами (бакалаврський, магістерський, докторський рівні) та науково-педагогічними кадрами;
 • стипендії для студентів, викладачів, науковців з європейських вищих навчальних закладів і третіх країн.

За цим компонентом програми з конкретною метою утворюється партнерство між європейськими університетами та вищими навчальними закладами третьої країни або групи країн. Стипендії для студентів і викладачів на оплату подорожування, навчання, проведення досліджень тощо надаються, щоб сприяти досягненню загальної мети партнерства. Передбачено двосторонній обмін, тож в рамках утвореного партнерства в українських університетах можуть викладати зарубіжні викладачі і навчатися студенти-іноземці.

Хто може брати участь у цьому компоненті програми?

 • вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн ЄС і третіх країн, але вони не можуть самостійно подавати заявки на участь від імені цілого консорціуму, партнерства або мережі - заявку подає один з вищих навчальних закладів ЄС, учасник Хартії Еразмус Мундус;
 • студенти, аспіранти, докторанти, науковці та викладачі вищих навчальних закладів країн – членів ЄС і третіх країн.

Максимальна кількість учасників Партнерства – 20 вищих навчальних закладів (не менше 5 з 3-х різних країн – членів ЄС). Фінансування покриває видатки на адміністрування проекту - по 10 000 євро на кожного учасника Партнерства (відповідно, максимум 200 000 євро). Додатково фінансуються гранти на мобільність.

З 2004 р. в межах колишньої програми Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці, що інтегрувалася в Компонент 2 – «Партнерство», серед інших країн Україна вже втретє одержує підтримку від проекту під керівництвом Університету Деюсто (Deusto University), Іспанія.

У 2009 р. Проект передбачав для України 98 грантів на мобільність для студентів, аспірантів, докторантів, викладачів українських університетів і вищих навчальних закладів - учасників партнерства.

Детальніше про партнерство під керівництвом Університету Деюсто:

http://www.relint.deusto.es/ECWLot6/index.htm.

За результатами конкурсних відборів у 2007 і 2008 рр. було надано 246 грантів на підтримку мобільності для студентів і науковців з України, які мають ступінь бакалавра, магістра, доктора або навчаються в аспірантурі.

У 2009 р. в межах колишньої програми Еразмус Мундус: Вікно зовнішньої співпраці було затверджено фінансування 39 партнерств між вищими навчальними закладами ЄС і третіх країн. На 2009-2010 навчальний рік виділено 7624 індивідуальних гранти на мобільність, з них: 1561 грант для громадян ЄС, 6063 гранти для студентів та викладачів з третіх країн у межах партнерств.

Загалом участь у програмі партнерств беруть 735 вищих навчальних закладів, з них: 349 університетів ЄС і 386 університетів за межами ЄС.

Компонент 3: Проекти з пропагування освіти взагалі та міжнародної співпраці в освіті зокрема

В епоху економіки знань додана вартість та економічне зростання досягаються за рахунок освіти та інновацій. Відповідно, університети перетворюються на центри, де акумулюються знання і народжуються інновації.

Проекти в рамках зазначеного компоненту спрямовані на підвищення привабливості вищої освіти в ЄС, її пропагування в третіх країнах, посилення міжкультурної співпраці, поширення й поглиблення міжкультурного діалогу.

Участь у цьому компоненті програми можуть брати:

 • вищі навчальні заклади та науково-дослідні інституції з країн – членів ЄС і третіх країн;
 • інші організації освітньої галузі, орієнтовані на підтримку розвитку сфери вищої освіти.

Мінімальний склад партнерства – мінімум 3 інституції країн ЄС та 2 – з інших країн, які можуть брати участь у програмі Еразмус Мундус.

Розмір гранту на реалізацію обраних проектів варіюється від 100 000 до 350 000 євро і становить 75 % бюджету проекту, відповідно 25 % становить частка співфінансування.

З 2007 р. чотири такі проекти запроваджувалися за участю українських партнерів:

«TEA TEAM – Підготовка освітніх радників щодо посилення академічної мобільності», Міжнародний освітньо-консультативний центр.

«ISEKI_MUNDUS – Інтеграція безпеки та знань про навколишнє середовище у світову харчову науку», «ISEKI_MUNDUS 2 – Інтернаціоналізація і сталість мережі ISEKI», Одеська національна академія харчових технологій і Національний університет харчових технологій.

«SDPROMO II – Пропагування європейської освіти зі сталого розвитку», Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут».

Незважаючи на те, що більшість заходів в рамках програми Еразмус Мундус зорієнтовано на вищі навчальні заклади і окремих студентів, дослідників та викладачів, програма є відкритою і для інших організацій, які працюють у сфері вищої освіти, зокрема для державних установ, неприбуткових організацій, професійних асоціацій, торгово-промислових палат, підприємств тощо. Ці організації можуть брати участь в усіх компонентах програми як партнери чи асоційовані члени. Крім того, вони можуть самостійно подавати заявки і координувати проекти в рамках Компоненту 3.

Як взяти участь у програмі Еразмус Мундус?

Конкурси оголошуються щорічно і публікуються на офіційному сайті Виконавчого агентства освіти, аудіовізуальних засобів та культури. Вимоги щодо участі за всіма напрямами програми Еразмус Мундус і необхідна проектна документація знаходяться на сайтіhttp://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Поточний конкурс 2010 р. триває з кінцевим терміном подання заявок на всі компоненти програми Еразмус Мундус до 30 квітня 2010 р.

Більше інформації про програму Еразмус Мундус

Генеральний директорат Європейської Комісії з питань освіти та культури (загальна інформація про освітні програми ЄС, зокрема про програму Erasmus Mundus):

http://ec.europa.eu/education

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури (детальна інформація про програму Erasmus Mundus, оголошення про конкурси та їх результати):

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

Національний Темпус-офіс в Україні – http://tempus.org.ua/

Comments