ERASMUS


Положення

Як брати участь у конкурсі?

Вимоги до кандидатів та критерії відбору у рамках проектів кредитної мобільності програми ЕРАЗМУС + (КА1).

_______________________________________

Порядок конкурсного відбору – завантажити

•  Студент

•  Аспірант

•  Науково-педагогічний працівник

•  Адміністративний працівник

Студент, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) повинен подати наступні документи:

1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін).

За весь період навчання середній академічний бал повинен бути не нижчий 75 балів за рейтингом (складова академічної успішності) з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю. Середній бал виставляється співробітником деканату та підписується координатором з академічної мобільності факультету/інституту (координатор обов’язково повинен перевірити правильність розрахунку середнього балу);

2) копію навчальної картки; (для отримання цього документу студент звертається до деканату свого факультету/інституту);

3) сертифікат знання відповідної іноземної мови (якщо в описі проекту вказана обов’язкова наявність сертифікатів визнаних на міжнародному рівні (TOEFL, IELTS, TestDaf інше), то приймаються тільки ці сертифікати. В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька, французька та польська) БДМУ; Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу!

4) підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади/конкурси). (Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ студента із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези);

Для студентів цей пункт не є обов’язковим. Ведення наукової діяльності надає додаткові конкурсні бали студенту.

5) план навчання* (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS. Мінімальна кількість кредитів до перезарахування – 15 ECTS. (Даний документ повинен бути підписаний координатором з академічної мобільності факультету/інституту). Документ готується у двох екземплярах!

Примітка 1. У конкурсі не можуть брати участь студенти першого семестру навчання за першим рівнем вищої освіти.

Примітка 2. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція.

Аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1) повинен подати наступні документи:

1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін. Середній бал для аспіранта не зазначається);

2) сертифікат знання відповідної іноземної мови (якщо в описі проекту вказана обов’язкова наявність сертифікатів визнаних на міжнародному рівні (TOEFL, IELTS, TestDaf інше), то приймаються тільки ці сертифікати. В інших випадках може подаватися сертифікат знання іноземної мови (англійська, німецька, французька та польська) БДМУ; Приймається копія сертифікату за пред’явленням оригіналу!

3) підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади). (Підтвердженням такої діяльності є подання копії першої сторінки фахового видання, копії сторінки із змістом (ПІБ аспіранта із зазначеною темою публікації необхідно підкреслити) та копії надрукованої публікації (статті або тези); Обов’язково мати принаймні одну тезу/статтю/патент або ін.!

4) план навчання* (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS; або план дослідження узгоджений науковим керівником, підписаний координатором з академічної мобільності факультету/інституту та погоджений із приймаючим закладом (за можливістю). План навчання обов’язково повинен бути підписаний в відділі аспірантури та докторантури! Документ готується у двох екземплярах!

5) За деякими проектами, обов’язкова наявність листа-запрошення з приймаючого вишу-партнеру.

Примітка 3. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за наукову діяльність, третім – мовна компетенція.

Науково-педагогічний працівник*, який претендує на участь у програмі обміну з

вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1)

повинен подати наступні документи:

1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);

2) за наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови; (наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою);

3) роздрукований рейтинг НПП за 2018/2019 навчальний рік;

4) план стажування for training або план стажування for teaching підписаний керівником кафедри та приймаючою стороною або лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру (тільки за тими проектами де є така вимога). (Для усіх інших проектів наявність цього документу буде надавати додаткові конкурсні бали).

* staff for teaching (щонайменше 8 годин лекцій на тиждень) або staff for training.

Примітка 4. Якщо два науково-педагогічних працівника набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки.  Другим критерієм є рейтинг за наукову складову рейтингу НПП, третім – мовна компетенція.

Кількість квот для участі у проектах кредитної мобільності для науково-педагогічних та адміністративних працівників, де є квоти для стажування (staff for training), розподіляється порівну, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.

За наявності в одному проекті квот для викладання (staff for teaching) та стажування (staff for training), квоти для викладання (staff for teaching) розподіляються між науково-педагогічними працівниками, а квоти для стажування (staff for training) розподіляються між адміністративними працівниками, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.

У випадку, коли є одна стипендія для стажування (staff for training), її призначення визначається пріоритетом вишу-партнера.

Адміністративний працівник*, який претендує на участь у програмі обміну з

 вишем-партнером у рамках кредитної мобільності програми ЄС «ЕРАЗМУС +» (КА1)

 повинен подати наступні документи:

1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ (друкується даний документ з обох сторін);

2) за наявності сертифікат знання відповідної іноземної мови; (наявність мовного сертифікату, визнаного на міжнародному рівні, надає додаткові конкурсні бали, але кандидат може самостійно (у заяві-анкеті) вказати рівень володіння іноземною мовою);

3) план стажування*підписаний керівником кафедри або підрозділу (обов’язковий для усіх!) та приймаючою стороною (тільки за тими проектами де є така вимога). (Лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру буде надавати додаткові конкурсні бали, окрім випадків за тими проектами де наявність такого документу є обов’язкова).

Примітка 5. Якщо два кандидати набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається адміністративному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є рейтинговий бал за план стажування, третім – мовна компетенція.

Кількість квот для участі у проектах кредитної мобільності для науково-педагогічних та адміністративних працівників, де є квоти для стажування (staff for training), розподіляється порівну, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.

За наявності в одному проекті квот для викладання (staff for teaching) та стажування (staff for training), квоти для викладання (staff for teaching) розподіляються між науково-педагогічними працівниками, а квоти для стажування (staff for training) розподіляються між адміністративними працівниками, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.

У випадку, коли є одна стипендія для стажування (staff for training), її призначення визначається пріоритетом вишу-партнера.

 


ПОРЯДОК конкурсного відбору за проектами кредитної мобільності у рамках програми «ЕРАЗМУС +» (КА107)

 

1.            Загальні положення

1.1. Конкурсний відбір проводиться у рамках реалізації проектів двосторонньої академічної мобільності між Вищим державним навчальним закладом України «Буковинським державним медичним університетом» (далі – ВДНЗ БДМУ) та європейськими ЗВО-партнерами за програмою «Еразмус+» (КА107).

1.2. Загальні параметри відбору: кількість стипендій, цільова аудиторія (студент, аспірант, науково-педагогічний працівник або працівник ВДНЗ БДМУ – проректори, декани, працівники структурних підрозділів), тривалість програми академічної мобільності, напрям навчання/стажування, фінансування, додаткові умови відбору, терміни подачі документів та інше визначаються міжуніверситетським договором про реалізацію програми «Еразмус+» із кожним окремим ЗВО-партнером, а також у листуванні між особами, відповідальними за проект.

1.3. Загальними принципами організації конкурсного відбору є: чесність, прозорість та рівність можливостей для всіх учасників.

Інформація та документація для кожного окремого конкурсу: параметри відбору, терміни та умови проведення конкурсу, результати відбору та загальні параметри відбору, розміщуються на веб-сторінці відділу міжнародних зв’язків (далі - ВМЗ), у підрозділі «Проекти кредитної мобільності», об’ява розміщується на сайті ВДНЗ БДМУ, та надсилається факультетам/інститутам та іншим структурним підрозділам ВДНЗ БДМУ, діяльність яких відповідає загальним параметрам відбору.

1.4. Відбір учасників за кожним окремим проектом здійснює конкурсна комісія (далі -                Комісія) у складі координаторів з академічної мобільності факультетів/інститутів, з яких були подані анкети-заяви, представників Студентської ради, Первинної профспілкової організації студентів та профспілки співробітників. Головою Комісії є проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховний напрям), секретар Комісії - начальник відділу міжнародних зв’язків. Усі члени Комісії підписують протокол засідання та декларують відсутність конфлікту інтересів.

Склад Комісії затверджується розпорядженням проректора ВДНЗ БДМУ. Повноваження Комісії визначаються терміном дії відбору у ВДНЗ БДМУ за певним проектом.

2.            Мета відбору

2.1. Обрати кандидатів для участі у програмі академічної мобільності у межах наявних місць (із резервом), що були виділені за програмою «Еразмус+» та відображені у відповідній угоді між ЗВО-партнером та Національної Агенцією в його країні (стосовно кожного партнерства встановлюється окрема процедура) та в міжінституційній угоді між ВДНЗ БДМУ та ЗВО-партнером.

3.            Вимоги та критерії відбору

3.1. У конкурсі можуть брати участь студенти І-го рівня вищої освіти (починаючи з другого семестру навчання), ІІ-го рівня вищої освіти, ІІІ-го рівня вищої освіти (далі – аспіранти) денної форми навчання, та наукові та науково-педагогічні працівники та працівники ВДНЗ БДМУ, які працюють в ВДНЗ БДМУ за основним місцем роботи, усіх факультетів/інститутів або структурних підрозділів університету, що зазначені у параметрах відбору за кожним окремим проектом.

3.2. Комісія враховує належність кандидатів до пільгових категорій населення:

 

-  особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837;

•  діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

•  особи, яких законом визнано учасниками бойових дій та які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, брали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у тому числі ті, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

Такі кандидати користуються пріоритетом відбору у разі рівної конкурсної ситуації з іншими претендентами.

3.3. Кожен студент має право одночасно брати участь у конкурсному відборі не більше ніж за двома проектами.

3.4. Кожен науково-педагогічний працівник чи працівник ВДНЗ БДМУ має право участі не більше ніж за двома проектами одного типу активності (training/teaching) протягом одного навчального року за наявності конкурсу (у разі відсутності бажаючих обмеження не діє).

3.5. Кількість квот для участі у проектах кредитної мобільності для науково-педагогічних працівників та працівників ВДНЗ БДМУ, де є квоти для стажування (staff for training), розподіляється порівну, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.

За наявності в одному проекті квот для викладання (staff for teaching) та стажування (staff for training), квоти для викладання (staff for teaching) розподіляються між науково-педагогічними працівниками, а квоти для стажування (staff for training) розподіляються між працівниками ВДНЗ БДМУ, якщо інше розподілення не визначено вишем-партнером.

У випадку коли є одна стипендія для стажування (staff for training), її призначення визначається пріоритетом вишу-партнера.

3.6. Для студентів та аспірантів:

Студент або аспірант, який претендує на участь у програмі обміну з вишем-партнером у рамках програми «Еразмус+» повинен відповідати таким вимогам:

1)  на момент подачі документів на конкурс навчатися за рівнем вищої освіти, за яким планує брати участь у програмі обміну (винятком є студенти останнього семестру навчання за першим або другим рівнем вищої освіти за узгодженням із ЗВО-партнером). При цьому студент або аспірант має перебувати у контингенті студентів або аспірантів ВДНЗ БДМУ протягом всього терміну навчання у виші-партнері.

2)  мати за весь період навчання середній бал успішності не нижчий 75 балів за рейтингом (складова успішності) (для студентів). Відповідно до рейтингу (з урахуванням результатів усіх форм семестрового контролю) конкурсний бал вираховується за наступною формулою: рейтинг студента ÷ 10.

3)  володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним ВНЗ-партнером, та який зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Еразмус+» та мати відповідний сертифікат, який це підтверджує.

 

 

Рівень

Кількість

 

Рівень

Кількість

балів

балів

 

 

B1

1

C1

3

 

 

 

 

B2

2

C2

4

 

 

 

 

Наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з

мовної компетенції надає подвійну кількість балів

                              

4) мати досягнення у науково-дослідній роботі протягом навчання в університеті (для аспірантів обов’язково мати принаймні одну позицію):

Статті та патенти за фахом*:

- стаття у виданні, що входить до міжнародних наукометричних баз: Scopus & Web of Science – 5 балів; всіх інших міжнародних наукометричних баз – 4 бали;

- стаття у періодичному фаховому виданні України, що входять у затверджений МОН України перелік наукових фахових видань – 3 бали;

-  інші статті – 1 бал;

-  патент на винахід – 5 балів;

-  патент на корисну модель – 3 бали;

-  об'єкти права інтелектуальної власності – 3 бали.

*  у разі наявності співавторів бали діляться на їх кількість.

Конференції за фахом (за наявності опублікованих тез доповідей) *:

-  участь у Всеукраїнській або міжнародній конференціях (в Україні) – 2 бали;

-  участь у міжнародній конференції (за кордоном) – 3 бали;

-  участь у факультетських/інститутських/університетських конференціях – 1 бал;

-  доповідь/стенд на конференції без публікації тези – 1 бал;

-  відзнака за найкращу доповідь на Всеукраїнській або міжнародній конференції – 1 бал.

*  у разі наявності співавторів бали діляться на їх кількість.

Олімпіади та конкурси інноваційних проектів, наукових робіт за фахом*:

-  призове місце на міжнародній олімпіаді – 5 балів;

-  призове місце у міжнародному науковому конкурсі/проекті (стартап-проекти, хакатон тощо) – 5 балів;

-  призове місце  у другому турі Всеукраїнської олімпіади (згідно з переліком МОН – 3 бали;

-  призове місце у Всеукраїнському науковому конкурсі/проекті (стартап-проекти, хакатон тощо) – 3 бали;

-  призове місце у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт (згідно з переліком МОН – 3 бали;

-  призове місце у інших олімпіадах/конкурсах – 1 бал.

* у разі командної участі бали діляться на кількість учасників у команді;

5)  надати:

-  для студентів план навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS, погоджений координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті; студент має право на участь у конкурсі, якщо кількість перезарахованих кредитів у ВДНЗ БДМУ буде не менше ніж 15 кредитів ECTS/семестр.

-  для аспірантів план навчання (Learning Agreement) із зазначенням дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS погоджений координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті; або план дослідження узгоджений з науковим керівником та координатором з академічної мобільності на факультеті/інституті, підписаний завідувачем відділу аспірантури та докторантури та погоджений із приймаючим закладом (останнє за можливістю, окрім проектів, де це є обов’язковою умовою). Погоджений план навчання або лист-підтримки від приймаючого вишу-партнеру надає додаткові 2 бали.

Примітка 1. Якщо два студента набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається студенту з вищим середнім балом. Другим критерієм є мовна компетенція. Третім критерієм є наявність пільгової категорії.

Примітка 2. Якщо два аспіранти набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається аспіранту з наявним листом підтримки, другим критерієм є конкурсний бал за науково-дослідну роботу (п.3.6.4), третім – мовна компетенція. Четвертим критерієм є наявність пільгової категорії.

3.7. Для науково-педагогічних працівників:

1)  володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Еразмус+».

Рівень

Кількість

 

Рівень

Кількість

балів

балів

 

 

B1

1

C1

3

 

 

 

 

B2

2

C2

4

 

 

 

 

Наявність сертифікату ВДНЗ БДМУ з мовної компетенції надає додатковий 1 бал 
Наявність визнаних наміжнародному рівні сертифікатів з мовної компетенції 
надає додаткові 2 бали.                                

2) мати план викладання/стажування, узгоджений керівником кафедри (надаються 2 додаткові бали) та, за можливості, погоджений ЗВО-партнером (надається 4 бали);

3) надати рейтинг науково-педагогічного працівника за останній навчальний рік (бали визначаються за формулою загальний рейтинг (НПП / 1000) * 2), (для директорів/деканів інститутів/факультетів та завідувачів кафедр визначати рейтинг НПП, без урахування балів за роботу їх структурних підрозділів);

4) лист-підтримки з обраного ЗВО-партнеру надає додаткові 2 бали, окрім проектів, де наявність такого документу є обов’язковою;

Примітка 3. Якщо два науково-педагогічних працівника набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається науково-педагогічному працівнику з наявним листом підтримки. Другим критерієм є рейтинг за наукову складову рейтингу НПП, третім – мовна компетенція.

3.8. Для працівників ВДНЗ БДМУ:

1)   володіти іноземною мовою на рівні не нижчому ніж той, що вимагається відповідним вишем-партнером і зазначений у міжуніверситетському договорі про реалізацію програми «Еразмус+».


Рівень

Кількість

 

Рівень

Кількість

балів

балів

 

 

B1

1

C1

3

 

 

 

 

B2

2

C2

4

 

 

 

 

 

Наявність сертифікату КПІ ім. Ігоря Сікорського з мовної компетенції надає додатковий 1 бал 

Наявність визнаних на міжнародному рівні сертифікатів з мовної компетенції надає додаткові 2 бали

 

2)   мати план стажування, узгоджений керівником структурного підрозділу університету (надаються 2 додаткові бали) та, за можливості, погоджений ЗВО-партнером (надаються 4 додаткові бали);

3)   лист-підтримки з обраного ЗВО-партнера надає додаткові 2 бали, окрім випадків за тими проектами, де наявність такого документу є обов’язковою.

Примітка 4. Якщо два кандидати набрали однакову кількість конкурсних балів, то перевага надається працівнику ВДНЗ БДМУ з наявним листом підтримки. Другим критерієм є рейтинговий бал за план стажування, третім – мовна компетенція.

4.            Порядок проведення конкурсу.

4.1. Кандидат формує пакет документів, для чого оформлює анкету-заяву (додатки 1 та 2), до якої додає всі необхідні документи та подає у паперовому вигляді (або у електронному, за умови неможливості подання у паперовому) до відділу міжнародних зв’язків у встановлені терміни.

4.2. ВАМ здійснює технічну експертизу пакету документів та проводить їх реєстрацію. Кандидати отримують реєстраційний номер безпосередньо при подачі документів до ВМЗ. Документи, що не відповідають встановленим вимогам або подані після закінчення термінів подачі документів, не приймаються та не реєструються.

4.3. Зареєстровані пакети документів передаються до Комісії, яка проводить їх оцінку у відповідності до критеріїв та оформлює протокол відбору.

4.4. За результатами роботи Комісії складається основний та резервний списки кандидатів, які рекомендовані ВДНЗ БДМУ до участі у програмі «Еразмус+». ВАМ надсилає результати відбору координаторам проектів ЗВО-партнерів, координаторам академічної мобільності відповідних факультетів/інститутів ВДНЗ БДМУ та оповіщає кожного кандидата електронною поштою, а також розміщує результати на вебсторонці ВМЗ із частково закодованими даними (вказується номер реєстрації документів без зазначення ПІБ учасника).

5.            Процедура апеляції.

Кандидат має право опротестувати рішення Комісії впродовж 3 (трьох) робочих днів від оголошення результатів відбору. Заява щодо апеляції оформлюється на ім’я голови Комісії та подається секретарю Комісії. Протягом п’яти робочих днів Комісія повинна розглянути апеляцію і повідомити результати кандидату листом на електронну адресу, що була зазначена у заяві-анкеті. Рішення Комісії, прийняте по апеляції, є остаточним і перегляду не підлягає.

 

 

Інформація для відібраних кандидатів - учасників програм мобільності

Якщо Ви були відібрані на стипендію Еразмус+ або інші програми мобільності, будь ласка, уважно прочитайте цей розділ, для того щоб зрозуміти, що Вам необхідно робити далі. Передусім, встановіть терміни реалізації кроків підготовки та дотримуйтеся їх, використовуючи контрольний список підготовки до навчання за кордоном.

ДО МОБІЛЬНОСТІ

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 1 - ДО МОБІЛЬНОСТІ (BEFORE MOBILITY CHECKLIST) (дивіться в кінці документу)

КРОК 1. Порахувати бюджет.

Необхідно врахувати витрати на візу, транспорт, медичне страхування, проживання та харчування. Закласти в бюджет суму на непередбачувані витрати. Приймаюча сторона несе відповідальність за виплату Вам стипендії. Стипендія може виплачуватися щомісяця, або в декілька траншів впродовж періоду перебування на розсуд відповідного університету.

Сума, передбачена на транспортні витрати в програмі Еразмус + є фіксованою і залежить від відстані від пункту відправлення до пункту призначення, і в середньому для України становить 275 євро, не залежно від того яким видом транспорту ви будете добиратися. Квитки ви бронюєте і купуєте самостійно. Якщо придбані Вами квитки коштують більше, Вам все одно повернуть за них 275 євро (після прибуття у відповідний університет).

УВАГА! Якщо Ви номіновані на стипендію, яку буде виплачувати приймаюча сторона або стороння організація, врахуйте, що перші виплати можуть бути здійснені тільки в кінці першого місяця навчання у відповідному університеті. Будьте готові в перший місяць навчання покрити витрати самостійно.

КРОК 2. Пройти реєстраційні процедури.

В більшості випадків всю необхідну інформацію щодо реєстрації Ви отримаєте на електронну пошту безпосередньо від координатора університету-партнера, в якому Ви здобули грант або Ви можете самостійно знайти ці процедури на офіційному сайті університету. Також, зверніться до приймаючого університету для уточнення типу медичного страхування, і необхідної страхової суми. Як правило, витрати на медичне страхування не компенсуються програмою Еразмус+.

Уважно поставтеся до дедлайнів онлайн реєстрації в приймаючому університеті і подачі заявок на кімнати в гуртожитку.

КРОК 3. Вирішити візові питання.

Переконайтеся, що ваш закордонний паспорт дійсний протягом усього терміну перебування за кордоном + має необхідну кількість місяців після завершення програми. Уточніть цю інформацію в посольстві / консульстві / візовому центрі, де будете отримувати візу. Подача заяв на візу відбувається не раніше 3 місяців і не пізніше 1 місяця до передбачуваної дати вильоту.

Перелік усіх посольств та консульств Ви можете знайти на сайті МЗС України: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list

КРОК 4. Підготувати документи для оформлення наказу про відрядження за кордон у Відділі міжнародних зв'язків.

Список документів для оформлення наказу про відрядження за кордон (індивідуального графіку):

- Для студентів/аспірантів

У випадку від'їзду на навчання/стажування за кордон, студент має подати до Відділу міжнародних зв'язків документи згідно встановленого переліку (див. нижче), не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/стажування. Після виходу наказу про відрядження за кордон студент відбуває на навчання за програмою академічної мобільності.

  1. Особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) завідувача кафедри і декана факультету. У даному документі необхідно вказувати:

  • країну, місто і термін відрядження;

  • мету відрядження;

  • форму навчання студентів (бюджетна або контрактна);

  • збереження чи незбереження стипендії;

  • джерело фінансування відрядження.

  2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

  3. Переклад запрошення українською мовою.

  4. Індивідуальний навчальний план академічної мобільності для учасників програм академічної мобільності, підписаний завідувачем кафедри, координатором академічної мобільності від факультету та затверджений деканом факультету.

  5. Витяг з протоколу Вченої ради факультету про закордонне відрядження студента (прохання звертатися до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

  6. Копія угоди про навчання (Learning Agreement for Studies) для учасників програм академічної мобільності, підписана студентом та координатором академічної мобільності від факультету.

 

  * Повний комплект документів подається до Відділу міжнародних зв'язків (Театральна площа, 2, 3й поверх) для оформлення наказу про відрядження за кордон.

  ** Оформлюючи відрядження або скерування за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

 

- Для співробітників університету

1. Особиста заява на ім’я ректора університету за згодою (візою) декана факультету і завідувача кафедри. У даному документі необхідно вказувати:

• країну, місто і термін відрядження;

• мету відрядження;

• збереження чи незбереження заробітної плати на цей період;

• джерело фінансування відрядження.

Якщо перебування за кордоном здійснюється за рахунок власних надходжень університету, інституту або факультету, то необхідно додавати розрахунок вартості витрат на відрядження за підписом начальника Планово-фінансового відділу.

2. Офіційне запрошення сторони, що приймає (на офіційному бланку, з печаткою та підписом керівника установи, що запрошує).

3. Переклад запрошення українською мовою, який завіряється у Відділі міжнародного співробітництва.

4. Графік замін навчальних занять на період відрядження (для професорсько-викладацького складу).

5. Витяг з протоколу Вченої ради факультету про закордонне відрядження викладача (прохання звертатися до секретаря Вченої ради відповідного факультету).

* Повний комплект документів подається до Відділу міжнародного співробітництва для оформлення наказу на відрядження за кордон.

** Оформлюючи відрядження або направлення за кордон, слід пам’ятати про те, що дати виїзду та повернення, зазначені в поданні або заяві, мають збігатися з реальними датами (підставою є відмітки у закордонному паспорті про перетин кордону).

Пам’ятка для співробітників, які направляються за кордон на тривалий термін.

Необхідно зберігати оригінали всіх фінансових документів (напр. дорожні витрати, проживання, організаційні внески, консульський збір, запрошення та його переклад українською мовою) та ставити печатки у закордонному паспорті про виїзд із України і в’їзд в Україну та країни, до якої відряджають або направляють.

КРОК 5. Підготуватися до від'їзду.

● Перегляньте список речей, які необхідно взяти з собою.

1) Закордонний паспорт;  

2) Медичне страхування і медична довідка (якщо необхідно), відповідно до вимог приймаючої сторони;  

3) Копії всіх необхідних документів (закордонний паспорт, віза, внутрішній паспорт, запрошення, медична довідка тощо) в друкованому та електронному форматі;  

4) Невелика сума готівки;  

5) Контакти та адреси посольства України за кордоном, гуртожитку, міжнародного відділу відповідного університету, друзів чи родичів;  

6) Ліки, які Вам можуть знадобитися;

7) Одяг, відповідно до погодних умов і сезону тієї країни, де знаходиться університет;  

8) Зарядні пристрої для мобільного телефону та іншої техніки, канцелярські товари;  

9) В ручну поклажу візьміть з собою документи, гроші, контакти та зарядні пристрої.  

● Вивчіть рекомендації громадянам України, які планують поїздку за кордон на сайті МЗС України.

ПІД ЧАС МОБІЛЬНОСТІ

Після приїзду до приймаючого університету використовуйте контрольний список для учасників програм мобільності, щоб нічого не пропустити. Не забувайте заздалегідь погоджувати з Відділом міжнародних зв'язків (International Office) приймаючого університету дату і час Вашого візиту до них.

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 2 - ПІД ЧАС МОБІЛЬНОСТІ (DURING MOBILITY CHECKLIST) (дивіться в кінці документу)

ПІCЛЯ МОБІЛЬНОСТІ

Після повернення із навчання/стажування до БДМУ впродовж 10 днів відповідна особа надсилає на електронну скриньку Відділу міжнародних зв'язків такі документи:

1. ЗВІТ за весь період навчання/стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, підписаний куратором програми академічної мобільності від факультету.

2. КОПІЮ ДОКУМЕНТУ, що засвідчує результати проходження навчання/стажування (сертифікат, диплом, академічна довідка, виписка навчальних досягнень /Transcript of Records/).

3. КОПІЮ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ із ідентифікаційною сторінкою та обов'язково зі сторінками з відмітками про перетин українського кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою. При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту. Нагадуємо, шо повернення в інші терміни (терміни відрядження вказані у наказі про відрядження за кордон) і без оформлення відповідних документів з вини учасника програми академічної мобільності кваліфікується як порушення навчальної або трудової дисципліни.

● ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПЕРЕЗАРАХУВАННЯ ДИСЦИПЛІН ПІСЛЯ ПОВЕРНЕННЯ В БДМУ

Всі документи необхідно надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір - 15 Мб) на електронну скриньку: inter@bsmu.edu.ua

У полі електронного листа Subject та в назві pdf-файлу обов'язково треба вказати назву університету, Ваше прізвище та тип звітності (зразок - Bologna_Petrenko_Report).

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 1

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ПІДГОТОВКИ ДО НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ (ERASMUS+ СHECKLIST)

 

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ

Розрахував бюджет на кожен місяць і на весь період мобільності

 

 

 

Реєстраційні процедури

 

Уважно вивчив вебсайт і handbook приймаючого університету

 

Ознайомився з умовами проживання

 

Зареєструвався в онлайн-системі приймаючого університету

 

Подав заявку на гуртожиток / знайшов житло, яке можна орендувати

 

Дізнався дати настановчої сесії (Orientation Week) в приймаючому університеті

 

Зареєструвався на настановчу сесію

 

Зареєструвався на курси

 

 

 

Візові питання

 

Вивчив візові вимоги на сайті посольства

 

Переконався, що мої документи (закордонний паспорт) мають достатній термін дії

 

Дізнався, чи потрібен попередній запис у візовому центрі для подачі документів на візу. Якщо так, записався.

 

Отримав офіційне запрошення від приймаючого університету

 

Дізнався, яке медичне страхування необхідно і як його отримати

 

Придбав медичне страхування

 

Забронював квитки на літак/поїзд/автобус

 

Підготував пакет документів на візу

 

Здав документи на візу

 

 

 

Напередодні від'їзду до приймаючого університету

 

Підготував документи для оформлення наказу про відрядження за кордон (індивідуальний графік)

 

Дізнався, як працює Відділ міжнародних зв'язків (International Office) приймаючого університету

 

Дізнався, як і коли мене поселять в гуртожитку

 

Отримав контакти свого Buddy, повідомив йому дату свого приїзду

 

Перевірив вимоги до перевезення багажу

 

Приготував речі і ліки, які візьму з собою

 

 

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК 2

КОНТРОЛЬНИЙ СПИСОК ДЛЯ ВИКОНАННЯ ПІД ЧАС МОБІЛЬНОСТІ (ERASMUS+ СHECKLIST)

 

ВІДМІТКА ПРО ВИКОНАННЯ

Під час мобільності

 

Поселилися в гуртожиток / квартиру

 

Зустрілися зі своїм Buddy (при його наявності)

 

Зареєструвалися у Відділі міжнародних зв'язків (International Office) приймаючого ВНЗ

 

Подали документи і отримали дозвіл на проживання в країні перебування

 

Отримали студентський квиток (Student ID Сard)

 

Здали медичну довідку і копію медичного страхування

 

Відвідали настановчу сесію (Orientation Week)

 

Ознайомилися з правилами, які діють в приймаючому університеті

 

Перевірили розклад занять

 

Якщо у Вас відбудуться будь-які зміни в розкладі, планах, і т.д., внесіть зміни у ваш Договір про навчання (Learning Agreement), і подбайте про те, щоб отримати всі необхідні підписи на ньому

 

Дізналися місце проведення занять та як туди дістатися

 

 

 

Психологічна підтримка

 

Якщо Ви відчуваєте, що у вас не виходить самостійно впоратися з проблемами, не соромтеся звернутися за психологічною допомогою в Центр психологічного консультування приймаючого університету (дізнайтеся подробиці у координатора приймаючого ВНЗ або Вашого buddy)

 

 

 

Перед завершенням мобільності

 

Заповніть фінальний звіт і поставте на ньому всі підписи

 

Зверніться до приймаючого ВНЗ за отриманням виписки з оцінками (Transcript of Records)