Премія Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.11.2007 №1333 "Про Премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України", що містить Положення про Премію 
  

До комісії по роботі з науковою молоддю НАН України подаються такі матеріали:

1. Клопотання про присудження Премії на бланку установи за підписом керівника установи, скріплене печаткою.

2. Характеристика кандидата на здобуття Премії із зазначенням його досягнень відповідно до номінації, за якою висувається кандидат, підписана керівником установи та скріплена печаткою (2 прим. – оригінали). Характеристика має містити інформацію про наукові здобутки кандидата на здобуття Премії (в паперовому та електронному вигляді) (обсягом 1-2 стор.).

3. Особовий листок з обліку кадрів кандидата за місцем роботи або навчання скріплений печатками (гербовою на фотокартці та печаткою, що засвідчує підписи начальника кадрової служби та кандидата) (2 прим. – оригінали).

4. Копію паспорта (2 прим.).

5. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (2 прим.).

Кожна копія матеріалів п.п. 4 і 5 має містити напис «Згідно з оригіналом» з особистим підписом кандидата.

Також молодим вченим відповідно до Закону України від 01.06.2010 №2297 «Про захист персональних даних» необхідно дати Згоду на збір та обробку персональних даних кандидата (якщо така Згода не давалась у минулі роки) та фотокартку кандидата на здобуття премії (в електронному вигляді).

Електронні варіанти матеріалів (п.2 і фото) необхідно надіслати на e-mail: nm@nas.gov.ua,nmnasu@mail.ru.

 При поданні науковою установою НАН України кандидатур молодих науковців на здобуття премії необхідно врахувати таке:

– премія присуджується за досягнення протягом календарного року, що передує її присудженню  (при цьому можуть також враховуватись досягнення до уваги також можуть братися досягнення кандидата у попередніх роках);

– при конкурсному відборі та висуненні кандидатур від НАН України за інших рівних умов перевага надаватиметься молодим ученим, які мають науковий ступінь.

Comments