Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень

Гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень — щорічна фінансова підтримка державою наукових досліджень докторів наук в Україні. Максимальний розмір кожного гранту не може перевищувати 150 тисяч гривень.Гранти можуть бути призначені докторам наук віком (на момент подання заявки) до 45 років, але докторам наук віком до 35 років не можуть бути призначені протягом одного року два гранти:

Для участі в конкурсі наукових проектів на отримання гранту претенденти подають до 20 вересня до Міністерства освіти і науки України заявку, до якої додається опис наукового проекту, який включає:

  • план наукового дослідження із зазначенням мети, способу здійснення наукового дослідження;
  • очікувані наукові результати та прогноз їх використання;

а також інформаційну довідку про головних виконавців наукового проекту, проект кошторису витрат на реалізацію проекту та гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке зобов'язується забезпечити виконання наукового дослідження, передбаченого науковим проектом.

Розгляд заявок здійснюється Державним фондом фундаментальних досліджень Міністерства освіти і науки України. Міністерство ж подає пропозиції щодо надання грантів на розглядКабінетові Міністрів України. Саме призначення грантів здійснює Президент України за поданням Кабміну.

Comments