Державна премія України в галузі науки і техніки

Держа́вна пре́мія Украї́ни в га́лузі нау́ки і те́хніки — щорічна державна нагорода України. Заснована постановою ЦККомпартії України та Ради Міністрів УРСР від 23 квітня 1969 року. 

Премія присуджується:

На здобуття Державної премії можуть висуватися наукові роботи та підручники, опубліковані у завершеному вигляді не менше, ніж за рік до їх висунення, а також освоєні у виробництві роботи у галузі техніки, матеріалів, технологій.

 Висунення робіт на здобуття Державної премії провадиться установами Національної Академії Наук УкраїниАкадемії медичних наук України,Української академії аграрних наукАкадемії педагогічних наук УкраїниАкадемії правових наук України, керівними органами громадських наукових та науково-технічних організацій, колегіями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, науково-технічними та вченими радами наукових організацій, вищих навчальних закладів із забезпеченням широкої гласності.

Висунення підручників на здобуття Державної премії провадиться колегією Міністерства освіти і науки України.

Колектив претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, не може перевищувати десяти осіб і має включати тих осіб, які були безпосередніми учасниками виконання роботи і творчий внесок яких є найбільш визначним.

Відбір кандидатів до складу колективу претендентів, робота якого висувається на здобуття Державної премії, провадиться за місцем їх роботи шляхом таємного голосування.

Не допускається включення до колективу претендентів осіб, які виконували лише адміністративні, консультаційні чи організаторські функції.

Comments