Науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання лабораторної медицини»

м. Харків
20-21 листопада  
2018 року 

Кафедра клінічної лабораторної діагностики та кафедра біологічної хімії  Харківського національного медичного університету  запрошують Вас взяти учать у науково-практичній конференції з міжнародною участю для лікарів-лаборантів та лікарів «Актуальні питання лабораторної медицини»

Питання для обговорення:

історія розвитку лабораторної медицини як самостійної науки; 
організація лабораторної служби України, менеджмент та маркетинг в лабораторній медицині; 
контроль якості лабораторних досліджень; 
сучасні клініко-лабораторні методи діагностики захворювань людини;
сучасні біохімічні методи діагностики захворювань людини;
зміни лабораторних показників під впливом ксенобіотиків, зокрема лікарських засобів;
дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в лабораторно-діагностичних установах різного профілю;
проведення лабораторного соціального-гігієнічного моніторингу об’єктів навколишнього середовища;
сучасна  лабораторна   медицина   в  нових  освітніх   стандартах;
теоретичні та практичні аспекти формування єдиного інформаційного простору лабораторної медицини.

Умови участі у конференції:
       Тези доповідей приймаються до 1  жовтня  2018 р.  в 1 екз. на паперовому носії та надсилаються на електронну пошту:  kkld1@ukr.net 
Організаційний внесок за участь у конференції та публікацію тез складає для студентів,молодих вчених та інтернів – 100 грн. Для лікарів – 180 грн.
Дані щодо реквізитів оплати буде надано додатково.

Вимоги до тез доповідей. 

1. Tекст  роботи подається українською або російською мовою у форматі документа Word.   Шрифт  - Times New Roman, розмір - 14, інтервал –1,5, верхнє, нижнє та  ліве поля – 2 см, праве – 1,5 см. 
2. Об’єм тексту  - до 2 стор.
3. Роботи приймаються в 1 екз. на паперовому та електронному носіях. Інформація надсилається на електронну пошту: kkld1@ukr.net.
4. Малюнки і таблиці повинні бути включені до тексту файла.
5. Рукопис не підлягає подальшому редагуванню. Відповідальність за зміст та оформлення статті несуть автори.
6. Не допускається направлення до збірки робіт, що мають секретні відомості та не пройшли перевірку на ознаки плагіату.  
7. Відповідальний за публікацію підписує рукопис та надає свої координати  для комунікації  (адреса, телефон).

Більш детальну інформацію можна знайти у прикріпленому файлі та на сайті ХНМУ за посиланням


ĉ
Відділ міжнародних зв’язків (Підрозділ БДМУ, Чернівці),
18 квіт. 2018 р., 06:22