Світова організація сімейних лікарів WONCA

World Organization of National Colleges, Academies (Wonca)

Заснована в 1972 році і складається з національних коледжів, академій і організацій лікарів загальної практики - сімейних лікарів. Зараз в ній нараховується близько 300000 членів, що представляють 126 організацій з 102 країн.
Своєю метою WONCA проголосила: поліпшення рівня життя людей за рахунок підвищення стандартів обслуговування в сімейній медицині, сприяння інтенсивному інформаційному обміну, підтримку наукових і клінічних досліджень, а також розробку освітніх стандартів.

Робочі групи:

 • Освіта (EURACT)
 • Дослідження
 • Довкілля
 • Етичні проблеми
 • Інформатика
 • Медицина сім'ї та жінок
 • Психічне здоров'я
 • Якісна та безпечна допомога
 • Сільська практика
 • WICC (Міжнародна класифікація)
 • Міжнародний рух сімейних лікарів Васко да Гама

WONCA - всесвітня організація і у своїй структурі має регіональні асоціації (Європейська WONCA, Азіатська WONCA, Південно-Американська WONCA, Північно-Американська WONCA), які періодично проводять міжнародні конференції та конгреси у своїх регіонах, де висвітлюють нові досягнення і успіхи сімейної медицини в країнах світу.
Європейська асоціація, як і кожна регіональна, проводить регіональні (європейські) щорічні конференції.
Всесвітні конференції проводяться Всесвітньою WONCA 1 раз на 3-5 років.

Сайт міжнародної організації WONCA: www.globalfamilydoctor.com

Comments