Конференція ректорів Дунайського регіону (DRC)

 DRC  є мережею з 56 університетів в Дунайському регіоні. Організація працює в напрямку  покращення вищої освіти в галузі викладання та дослідження в цій області і, зокрема просування університетів-​​членів, сприяння встановленню двосторонніх та багатосторонніх контактів між університетами.

 Організація здійснює такі види діяльності:

  • координує ідеї та дії своїх членів шляхом обміну інформацією з питань, що становлять спільний інтерес,
  • розвиває співробітництво з питань, що становлять спільний інтерес тим самим здійснює свій внесок у стабільність і розвиток відкритого та демократичного суспільства в Європі,
  • діє в якості консультанта, представляючи свої погляди і здійснює відповідні рекомендації з проблем, які стосуються університетів, державних, національних або міжнародних організацій, а також з тими, хто займається питаннями, що стосуються університетів.

 

Конференція ректорів Дунайського регіону організовує конференції, семінари, літні школи і бере участь в проектах, фінансованих ЄС. DRC також активно бере участь у пріоритетних напрямках робочих груп з Європейської Стратегії для Дунайського регіону.    

Одне з найбільш актуальних питань, з яким стикаються європейські вищі навчальні заклади є конкуренція з іншими установами  вищої освіти на європейському рівні і по всьому світу . Щоб домогтися успіху, навчальний заклад повинен підвищувати рівень якості освіти, наукових досліджень та інновацій, а також розвивати міжнародні зв’язки.  

Членство у DRC дає такі переваги:

·        професійна співпраця та комунікація під час конференцій та семінарів

·        членство в професійному «клубі». Участь у конференціях і семінарах сприяє створенню практичних співтовариств, в яких здійснюється посилення довіри членів організації до можливостей один одного

·        інтеграція у відповідні групи дій з реалізації Стратегії Дунайського регіону (EUSDR). Надає можливість брати активну участь у співпраці, а не спостерігати результати із зовні!

Щорічний членський внесок складає 500є.

Офіційний сайт http://www.drc-danube.org/
Comments