Європейське товариство дерматологічних досліджень (ESDR)

      Європейське товариство дерматологічних досліджень, засноване у 1970 р., є некомерційною організацією, яка сприяє розвитку фундаментальних та клінічних наук, пов’язаних з дерматологією. ESDR є найбільшим в Європі товариством, яке займається дерматологічними дослідженнями; на сьогоднішній день кількість учасників організації сягає понад 1000.

      Діяльність ESDR спрямована на сприяння та підтримку дерматологічних досліджень, обмін інформацією між науковцями та лікарями-дерматологами з усього світу, презентацію нових досліджень на щорічному науковому з’їзді та клінічно-орієнтованих симпозіумах.

      ESDR сприяє проведенню досліджень у наступних галузях медицини:

  • генетичні захворювання;
  • рак шкіри;
  • імунологічних і запальні захворювання;
  • інфекційні захворювання;
  • дерматобіологія.

      Переваги членства у зазначеному товаристві:

1) особистий примірник журналу Journal of Investigative Dermatology та доступ до онлайн-версії через веб-сайт ESDR;

2) суттєві знижки на участь у щорічних з’їздах ESDR;

3) право подавати заявки на отримання грантів на поїздки та інші нагороди організації;

4) інформаційні бюлетені та новини на електронну пошту.

      Щорічний членський внесок для громадян України складає 60 євро.

      Детальна інформація про умови вступу у товариство та його діяльність на офіційному сайті: www.esdr.org