Європейська Федерація Неврологічних Товариств (EFNS)

EFNS є федерацією, яка включає

      - 45 європейських національні неврологічних товариств
      - 9 товариств як  асоційованих членів
      -  індивідуальних представників

 Роль EFNS є

  •      Для просування неврології в якості незалежної спеціальності, що охоплює всі захворювання нервової системи
  •      Зробити неврологію повсюдно доступною в Європі
  •      Для підтримки та поширення неврологічне дослідження
  •      Забезпечувати та підтримувати викладання неврології
  •      Представляти європейську неврологію

Основні цілі

1. Потужна організація Європейської неврології
- заохочувати співпрацю між європейськими національними неврологічними товариствами
2. Турбота про пацієнтів з неврологічними хворобами у Європі
- удосконалювати розвиток неврології в якості основної медичної спеціальності догляду за пацієнтами з неврологічними розладами
3. Висока якість неврологічної медико-санітарної допомоги
- посилення стандартів, доступності та однорідності неврологічних послуг в Європі
4. Багатопрофільна співпраця і партнерство
- зміцнювати співробітництво між членами EFNS і пов'язаних з ними професійних і непрофесійних організацій

5. Висока якість клінічних неврологічних досліджень – наріжний камінь прогресу
- покращувати якість європейських неврологічних досліджень через підтримку науково-дослідницької діяльності, заохочення співробітництва, а також сприяння поширенню результатів досліджень

6. Клінічні та фундаментальні неврологічні дослідження - два взаємодіючі напрямки
-  зміцнювати інтеграцію між основними неврологічної науки та клінічної неврології шляхом сприяння двовекторних трансляційних досліджень
7. Високі стандарти в неврологічній освіти по всій Європі
- покращувати стандарти, доступність і рівність неврологічної освіти для неврологів та відповідних фахівців по всій Європі
8. Платформа для викладацької діяльності на європейському рівні
- забезпечити спільну платформу для інтеграції високоякісної, стандартизованої неврологічної навчальної діяльності на європейському рівні
9. Підвищення обізнаності громадськості про неврологічні розлади у Європі
- підвищити рівень знань європейської непрофесійної громадськості та медичних працівників і політиків про важливість і наслідки неврологічних розладів
10. Участь у охороні здоров'я у неврологічному напрямку по всьому світу
- зміцнити співпрацю між європейською неврології та відповідними міжнародними організаціями охорони здоров'я

 Щорічний членський внесок включає передплату на Європейський журнал неврології та визначається рішенням Ради і на 2013 р. становить 203Є.

 Європейська Федерація Неврологічних Товариств надає щороку біля 40 грантів кожен на суму не більше 1800 євро. Детальніше: http://www.efns.org/Awards-Grants.9.0.html

 Детальна інформація про умови вступу у товариство та його діяльність на офіційному сайті: http://www.efns.org/